Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu BAMBULKOVO

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Názov: BAMBULKOVO, s.r.o.

Sídlo: Čilistovská 2, 931 01 Šamorín

IČO: 46 596 062

DIČ: 2023496134

IČDPH: nie sme plátcom DPH

Kontakt: 0904 420 788

E-mail: info@bambulkovo.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.bambulkovo.sk
 

Základné ustanovenia

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty ( e-mail ) a internetovej siete ( www ), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti BAMBULKOVO, s.r.o. sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.  K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie  objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje  právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie písomne alebo telefonicky. Fotografie pri produktoch sa môžu v minimálnych detailoch líšiť od dodaného tovaru ( farba lemovania, jemne skreslený odtieň ).

Cena tovaru

Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov  tovaru. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Uvedená cena v čase objednania je nemenná. 

Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Spoločnosť BAMBULKOVO, s.r.o. nie je platcom DPH !!! Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

K cene celkovej objednávky Vám bude pripočítaná cena za expedičné náklady. Táto sa bude odvíjať od Vami objednaného tovaru – bližšie v odseku EXPEDIČNÉ NÁKLADY.

V niektorých prípadoch si vyhradzujeme právo u vybraných tovarov na platbu vopred na účet – na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám zašleme na e-mail a až po úhrade Vám bude tovar zaslaný na Vami uvedenú adresu. Zálohovú faktúru Vám vystavíme, až keď je tovar pre Vás zabezpečený a pripravený k expedícii – preto to môže niekedy trvať určitý čas.

Ide hlavne o:

objednávku, ktorej suma presahuje 90 € - v takomto prípade je povinná platba vopred na náš účet na základe zálohovej faktúry

Názov účtu: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 3013410758/0200

Potvrdenie objednávky

Objednávka bude potvrdená do 48 hodín e-mailom. Objednávka môže byť overená aj telefonicky, v prípade, že sa jedná o objednávku tovaru vo vyššej hodnote. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok , ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu ( dodávateľa ) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu ( množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod. ) predovšetkým pri  cene vyššej ako 90 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napríklad telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Dodávky  objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru ak je skladom u dodávateľa je do 5 dní odo dňa objednávky. 

Pri tovare, ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby, prípadne na odstúpenie od objednávky. Ak dodávateľ nedodrží termín dodania a to z rôznych neočakávaných udalostí. O tomto Vás však budeme bezodkladne informovať.

Po vzájomnej dohode a to buď písomne alebo telefonicky na tel. č. +421904 420 788 je možný aj osobný odber tovaru.

Prevzatie tovaru

Tovar sa považuje za riadne prevzatý doručením tovaru od prepravcu alebo predajcu zákazníkovi. Pri preberaní tovaru si vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu. V prípade poškodenia obalu spíšte s pracovníkom prepravnej spoločnosti protokol o škode a tovar nepreberajte ! Balík sa vráti k nám na firmu, kde bude tovar skontrolovaný a ak bude v poriadku, tak Vám bude doručený na náklady prepravnej služby opätovne. Musí byť však spísaný protokol  o škode !

V prípade, že zistíte nedostatky ako chýbajúce doklady k tovaru – faktúra, záručný list, návod na použitie je Vašou povinnosťou tento nedostatok ihneď ohlásiť predajcovi najneskôr však do 24 hodín od doručenia zásielky. Tovar sa považuje po uplynutí tejto doby za riadne doručený. 

Expedičné náklady

Platba za tovar je možná formou:

a) dobierka

b) platbou vopred na náš účet – túto možnosť si môžete zvoliť  pri každej výške Vašej objednávky

c) okamžitá platba Besteron

d) platba kartou - Besteron

Za expedičné náklady zaplatíte:

1.v prípade osobného odberu po vzájomnej dohode  - 0 €

2.pri expedovaní Vášho tovaru Slovenskou poštou sú  expedičné náklady za Vami objednaný tovar 4,90 €

3. pri expedovaní Vášho tovaru prostredníctvom kuriéra sú expedičné náklady za Vami objednaný tovar 4,99 €

4. pri expedovaní detského nábytku napr. detské postele, komody, poličky, skrine prostredníctvom kuriéra sú expedičné náklady za Vami objednaný tovar 6,90 €

Pri objednávkach nad 89 € je doprava ZADARMO: 

- neplatí pri zasielaní tovaru nad 15 kg a detského nábytku

- platí pri zasielaní tovaru v rámci SR

DETSKÝ NÁBYTOK SA EXPEDUJE VÝLUČNE KURIÉROM !!!

Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

Vrátenie tovaru - odstúpenie od  zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z. z., tovar zakúpený v internetových obchodoch je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. 

Avšak v BAMBULKOVE môžete vrátiť tovar kedykoľvek, ale podmienkou bezdôvodného vrátenia tovaru je, že tovar musí byť nenosený, v pôvodnom nepoškodenom obale, so všetkými štítkami a komponentmi pripojenými originál k produktu ( vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď. ).

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, ste povinný nás o tom vopred informovať telefonicky ( 0904 420 788 ) alebo e-mailom ( info@bambulkovo.sk) s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Pri vrátení tovaru poštovné nehradíte - odvoz tovaru od Vás k nám zabezpečíme my úplne zadarmo. Súčasťou vráteného tovaru musí byť doklad o úhrade ( faktúra ) a vyplnený reklamačný/výmenný formulár, ktorý sa nachádza na zadnej strane faktúry.  Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám vrátime peniaze za tovar vrátane poštovného bezhotovostným prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. ( V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje ). 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa www.bambulkovo.sk:

BAMBULKOVO , s.r.o.

Čilistovská 2

931 01 Šamorín

IČO: 46 596 062

Vrátené – neprebraté zásielky

Pokiaľ sa nám vráti zásielka späť bez uvedenia dôvodu a zákazník s nami nekomunikuje – zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky.

Ak si však kupujúci nestihol alebo nemohol prevziať tovar, kontaktujte nás a informujte nás o tom vopred. Zásielku Vám na požiadanie pošleme opäť  - po zaplatení faktúry na náš účet – vopred !!! Expedičné náklady budú účtované opakovane.

Výmena tovaru

Ak Vám tovar nesadne, vieme Vám ho aj vymeniť  ( za väčšie – menšie číslo ), avšak platí pravidlo, že tovar musí byť nenosený, nepoškodený  a o výmenu musíte požiadať bezodkladne do 2 dní od jeho doručenia k Vám. O žiadosti o výmenu tovaru nás informujte vopred – najlepšie e-mailom na: info@bambulkovo.sk .

Pri výmene tovaru neplatíte poštovné za opätovné doručenie. 

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.bambulkovo.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje  na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže  zo svojej databázy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia